Technologie pro výrobu vína a finalizaci

Technologie pro výrobu vína a finalizaci

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
5 100 000 5 100 000 2 540 000 Program rozvoje venkova