Vybudování pastevního areálu

Vybudování pastevního areálu

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
LIPINA-AGRO s.r.o.
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
185 000 185 000 112 000 Program rozvoje venkova