Mikroregion Horňácko

Mikroregion Horňácko je dobrovolným svazkem deseti obcí založeným k 1. 4. 1999. Nachází se v nejvýchodnější části Jihomoravského kraje jako součást okresu Hodonín. Obce Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota, Suchov, Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Lipov, Louka přímo spadají do etnografického subregionu většího celku Slovácka, obec Tasov k nim bezprostředně přiléhá. Sjednodujícím prvkem je udržování lidových slováckých tradic. Kulturní vývoj zde byl ovlivněn i specifickým prostředím podhůří Bílých Karpat a slovenského příhraničí, které vstupovaly do denních aktivit místních obyvatel. Dopady lze sledovat především v horňáckém nářečí, v tradicích folkloru a řemesel, která se odrážejí v odívání či lidovém stavitelství.