Cestovní ruch

Turistika a cestovní ruch patří mezi prioritní rozvojová ekonomická odvětví v regionu. Je na nich do značné míry závislý budoucí vývoj zaměstnanosti a zastavení současného odlivu obyvatel. Horňácko přitahuje především přírodou Bílých Karpat, bohatým folklórem, lidovou architekturou, zachovanými tradičními řemesly a živými tradicemi (tkaní, hody, kosení, pálení čarodějnic, sáharské vzpomínání). Krajina je protkaná turistickými stezkami, v zimě množstvím udržovaných běžeckých stop vedoucích územím Horňácka stejně jako územím sousedního Slovenska.