Rozvoj mikroregionu

Mikroregion Horňácko i přes svoji periferní polohu při hranici se Slovenskem není příliš vzdálen od významných dopravních tahů. Území má převážně zemědělský charakter, o čemž vypovídá zejména struktura zaměstnanosti obyvatel. Zemědělství představuje s ohledem na orografické podmínky a historický vývoj území důležité odvětví z hlediska ekonomického, tvorby pracovních míst a údržby krajiny. Limitujícím faktorem pro zemědělce jsou však nedostatečné podmínky k podnikání a příležitosti k čerpání dotací s minimální možnosti odbytu a distribuce vlastních produktů.

Mikroregion se v minulosti potýkal také s problémy krachu tradičních zaměstnavatelů ve Veselí nad Moravou či Strážnici a se snížením počtu zaměstnanců ve spol. Kordárna ve Velké nad Veličkou, která je dominantním místním zaměstnavatelem. V návaznosti na ochranu Bílých Karpat je zde však možné rozvíjet produkci „čistého“ zemědělství - tradičního systému hospodaření a bioproduktů.

Významným problémem z hlediska rozvoje mikroregionu je i vysoký úbytek obyvatelstva. Svou roli v tom může sehrát i tradice vystěhovalectví - za první republiky řada místních obyvatel odešla do Ameriky, protože zde nebyla práce. Doposud spíše latentní hrozbou je závislost zásobování pitnou vodou na místních zdrojích, které jsou do budoucna velmi problematické. Nedostatek pitné vody či její špatná kvalita by pak významně zhoršily vyhlídky na zlepšení socioekonomické situace.