Dokumenty

Cílem strategií na úrovni mikroregionu je definice společných zájmů obyvatel a podnikatelských subjektů v území. Jejich vzájemná koordinace umožňuje vhodné umísťování veřejných a soukromých investic, a napomáhá tak ke zlepšování kvality života obyvatel mikroregionu Horňácka a nabídce atraktivního životního prostředí pro občany i návštěvníky. Mikroregionální koncepce jsou v souladu se strategickými dokumenty EU, ČR a kraje.

Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka-Kopanic pro léta 2014 - 2020

Strategie Mikroregionu Horňácko (2007), (2013)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020

Strategie spolupráce obcí MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Územně analytické podklady ORP Veselí nad Moravou

Územní plány obcí mikroregionu Horňácko

Plán společných aktivit mikroregionu Horňácko 2018+ 

Zhodnocení minulého rozvoje obcí