O mikroregionu

Na území mikroregionu žije přibližně 9 tisíc obyvatel, největší obec Velká nad Veličkou s téměř 3 tisíci obyvateli je zároveň pověřeným obecním úřadem. Osou mikroregionu je řeka Velička, která prochází napříč celým územím, a při jejím toku leží i nejnižší bod – 200 m n. m. v Tasově. Zhruba polovina území spadá do CHKO Bílé Karpaty, kde se také v 838 m n. m. nachází nejvýše položené místo území a zároveň Jihomoravského kraje, podvrchol Durdy v katastru obce Nová Lhota.

Oblast Horňácka se od ostatního území Slovácka liší, jak už ostatně jeho název sám praví, svojí nadmořskou výškou. Klimatické a půdní podmínky ovlivňují hospodářské zaměření místní ekonomické činnosti. Intenzivní zemědělství bylo do určité míry nahrazeno rodinným ovocnářstvím či aktivitami spojenými s údržbou krajiny. Jinde frekventované vinohradnictví zde nacházíme pouze v obci Lipov.

Největšími zaměstnavateli jsou textilní podniky s odlišným zaměřením – Kordárna Plus, a. s. ve Velké nad Veličkou s výrobou textilu pro gumárenský průmysl (600 zaměstnanců) a 2G, s. r. o. v Lipově (výrobna rovněž v Louce a Hrubé Vrbce) s výrobou přikrývek a polštářů (140 zaměstnanců).

Další články

Obce Horňácka

pokračovat >