Podpora podnikání

Nejvyšší prioritou obcí Horňácka je zajištění pracovních příležitostí posílením podnikatelských aktivit. Důležitým faktorem rozvoje a zajištění konkurenceschopnosti území je podpora malých a středních podniků jako významného nositele ekonomického rozvoje. Samozřejmostí je vytváření podmínek pro rozvoj podnikání, podpora služeb pro podnikatele (poradenství, coaching, právní, finanční služby), či účast podnikatelů při rozhodování rozvoje obcí.

Tyto aktivity by na Horňácku měly minimalizovat překážky, se kterými se podnikatelé nejčastěji střetávají: nedostatečná znalost legislativy, nedostatečná podpora orgánů veřejné správy, obtížný přístup k dotacím a grantům, obtíže začínajících podnikatelů s administrativou. Některé z těchto služeb zajišťuje např. Okresní hospodářská komora Hodonín (pobočka Veselí nad Moravou).