Trh práce

Pro mikroregion Horňácko je v rámci ČR i kraje příznačná vysoká míra nezaměstnanosti. V letech 2008 – 2011 došlo navíc ve všech obcích k ještě dramatičtějšímu úbytku pracovních pozic - zhoršování zaměstnanosti a zvyšování nezaměstnanosti. V okrese Hodonín míra nezaměstnanosti v prosinci 2011 činila 14,5 % (10,7 % Jihomoravský kraj), mikroregion Horňácko patřil k nejhůře zasaženým. V letech 2014 až 2015 se po vydatném posílení ekonomiky ČR podařilo snížit míru nezaměstnanosti na hodnoty pod 10 %, v letní sezóně to může být ještě výrazně méně (7,5 – 8,5 %).

Přirozeným pólem růstu a zázemím pro ostatní obce mikroregiomu je obec Velká nad Veličkou, která do jist míry přestavuje místo koncentrace pracovních příležitostí. Zároveň jsou v území obce periferního charakteru s absencí pracovních příležitostí, ztížený přístupem z důvodu omezených možností dopravy do zaměstnání.

Vývoj pracovní síly ovlivňují především demografické a sociální změny. V oblasti kvalifikace pro trh práce – přetrvává nevyrovnanost poptávky a nabídky trhu práce, projevuje se nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro místní zaměstnavatele (zejména textilní, technicko-strojírenské obory).

Budoucnost místních je jistě možné spatřovat v oblasti cestovního ruchu a v oblasti sociálního podnikání. Šance je především pro drobné podnikatele v oblasti služeb, regionálních produktů a obnovy a udržení místních řemesel. Značně nevyužité jsou na Horňácku zejména možnosti nabídky kapacit pro ubytování a stravování.