Vodohospodářství

Vodohospodářská infrastruktura představuje klíčovou součást technické vybavenosti obce. Podíl obyvatel v domácnostech připojených k vodovodu se v ČR pohybuje okolo 94 %, zbylá část populace využívá jiných zdrojů (zejména studní). V okrese Hodonín je poměr připojených obyvatel v domácnostech podstatně nižší - zhruba na úrovni 84 % (plán do roku 2015 byl 89 %). A v obcích Horňácka se jedná pouze o necelých 40 % obyvatel (v roce 2005 to bylo dokonce jen 30 % obyvatel). V plánu pro rok 2015 bylo připojit více jak 70 % obyvatel mikroregionu.

Tato čísla řadí Horňácko k oblastem nejhůře postiženým potenciálním nedostatkem pitné vody v ČR vůbec. Obyvatelé jsou tak do značné míry závislí na vlastních zdrojích pitné vody, jejichž kvalita i kvantita může navíc v závislosti na klimatologických podmínkách v průběhu roku významně kolísat.

Spotřeba vody v domácnostech v České republice dlouhodobě klesá, v roce 2013 se pohybovala přibližně na 50 % hodnoty roku 1989 (171 l na osobu a den v roce 1989 – 87,2 l na osobu a den v roce 2013). Pokles spotřeby je dán především růstem cen vody a nástupem úspornějších spotřebičů v domácnostech.