Kultura a tradice

Pro mikroregion Horňácko je typické udržování zvyků a tradic lidové kultury. Území je jedinečné svým nářečím, má také specifické tradice na poli umění a řemesel, které se odrážejí v lidovém stavitelství, folkloru a oděvu (Horňácká jizba). Každoroční festival Horňácké slavnosti, díky kterému folklorem ožívá nejen Velká nad Veličkou, ale i okolní obce a regiony, je důkazem živoucí podoby lidových tradic po více než padesát let. Unikátním dědictvím předků v oblasti jsou zachované stavby původní venkovské lidové architektury (selská stavení) - některé z nich jsou zařazeny na seznam nemovitých kulturních památek (Kuželovský mlýn).