Příroda a krajina

Mikroregion Horňácka má vzácně zachovaný historický krajinný ráz s velkou druhovou rozmanitostí přírody, což je příznačné pro celé Bílé Karpaty, které byly pro své výjimečné přírodní hodnoty zařazeny na seznam biosférických rezervací UNESCO a NATURA 2000. V okolí Velké nad Veličkou se nachází řada lokalit, které se svou zajímavostí řadí k nejpozoruhodnějším územím jižní Moravy.

Vyskytuje se zde množství chráněných živočišných a endemických rostlinných druhů (orchidejové louky). Je to dáno rozmanitými způsoby hospodaření, různorodým historickým vývojem a poměrnou odlehlostí od průmyslových středisek. Vznik CHKO Bílé Karpaty v roce 1980 pokryl zhruba tři čtvrtiny rozlohy Horňácka - mezi nejvýznamnější chráněná území patří národní přírodní rezervace Zahrady Pod hájem ve Velké nad Veličkou, NPR Porážky v Nové Lhotě NPR Čertoryje se solitérně rozsetými duby a Vojšické louky v Malé a Hrubé Vrbce.

Nejvyššími vrcholy horňácké části Bílých Karpat jsou Durda (842 m n. m.) a Čupec (819 m n. m.), jasnou dominantou pohoří je však vrchol Velká Javořina (970 m n. m.), který se již nachází na hranici Zlínského a Trenčianského kraje. Od druhé poloviny 19. století je tradičním místem slavnostního setkání Čechů a Slováků.