Projektové záměry

Připravované projekty se zamýšleným využitím finančních prostředků ČR nebo EU v období 2014 - 2020. Nejvýznamnějším záměrem je výstavba a rozšíření sítě vodovodů s odhadovanými náklady okolo 80 milionů Kč.