Realizované projekty

Přehled projektů realizovaných na území DSO Mikroregionu Horňácko s využitím finančních prostředků EU v období 2007 - 2013.

Cesta za poznáním

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola a mateřská škola, Javorník, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
432 870 432 870 367 940 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cyklostezka Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 919 469 1 753 000 1 753 000 Státní fond dopravní infrastruktury

Cyklostezka Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 919 469 1 753 000 1 753 000 Státní fond dopravní infrastruktury

Doplnění separace odpadů v obci Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
692 120 692 120 585 319 OP Životní prostředí

Efektivní vzdělávání a rozšíření znalostí firemního Know-how zaměstnanců KORDÁRNA Plus a.s.

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
KORDÁRNA Plus, a.s.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 567 556 3 882 422 3 882 422 OP Lidské zdroje a zaměstnanost

EU - OPVK Nová Lhota

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola a mateřská škola Nová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
376 662 376 662 320 163 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hledáme klíče k vědění s využitím moderních ICT

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 619 886 1 376 886 1 376 886 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje vody pro plánovaný obecní vodovod v obci Nová Lhota

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
995 332 900 658 810 378 OP Životní prostředí

Inovací a individualizací ke zkvalitnění výuky

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
901 864 901 864 757 445 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

JOB4TECH

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
OHK Hodonín
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 538 714 3 538 714 3 007 907 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunitní kompostárna Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 301 870 3 301 870 2 806 590 OP Životní prostředí

Kostel Nejsvětější trojice v Kuželově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Římskokatolická farnost Kuželov
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 500 000 2 500 000 2 250 000 Program rozvoje venkova

Kuželov - rekonstrukce infrastruktury - místní komunikace úsek 1, 3, a obnova veřejného prostranství

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Kuželov
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 100 000 4 100 000 3 608 067 Program rozvoje venkova

Lesnická technika pro hospodaření obce Hrubá Vrbka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Hrubá Vrbka
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
450 000 450 000 224 941 Program rozvoje venkova

Lesnická technika pro hospodaření obce Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
170 000 170 000 81 470 Program rozvoje venkova

Lesnická technika pro hospodaření obce Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
210 000 210 000 103 855 Program rozvoje venkova

Lesnická technika pro obec Hrubá Vrbka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Hrubá Vrbka
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
960 000 960 000 477 600 Program rozvoje venkova

Lesnická technika pro obec Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
860 000 860 000 427 800 Program rozvoje venkova

Lipov - hydrogeologický průzkum

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
773 823 772 775 695 497 OP Životní prostředí

Moderní škola ZŠ Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
227 024 227 024 192 970 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Modernizace lesnické techniky pro prvotní zpracování dřeva ekologickými technologiemi

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Jiří Prášek, s.r.o.
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 000 000 400 000 1 982 292 Program rozvoje venkova

Modernizace technologie prošívání ve firmě 2G

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
2G-spol. s r.o
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
5 500 000 5 500 000 2 200 000 OP Podnikání a inovace

Modernizace výroby malého podnikatele v okrese Hodonín pořízením nových strojů

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
EUROFORM Group, s.r.o.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
9 920 000 9 920 000 3 968 000 OP Podnikání a inovace

Modernizace ZŠ Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 493 597 2 493 597 2 060 009 ROP NUTS II Jihovýchod

Mokřad Nová Lhota P. Č. 4125/691

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
867 999 810 312 729 280 OP Životní prostředí

Na běžkách, na kole i pěšky

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 217 500 4 217 500 3 337 400 ROP NUTS II Jihovýchod

Na běžkách, na kole i pěšky - poznejme se sousedé I. etapa

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
642 000 642 000 546 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Na cestě k sobě i druhým

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
707 415 707 415 601 303 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Na cestě k sobě i druhým - čtením a setkáváním se

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
308 698 208 698 262 393 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nákup aplikační techniky na podestýlku

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Samostatně hospodařící rolníci, spol. s r.o.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 009 299 1 650 000 907 500 OP Životní prostředí

Nová technologie firmy 2G

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
2G-spol. s r.o
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 500 000 3 500 000 1 050 000 OP Podnikání a inovace

Nový start v Hrubé Vrbce

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Roman Smetka
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 100 000 1 100 000 1 098 058 Program rozvoje venkova

Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 011 000 1 011 000 860 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Objevujeme svět - zahrada a hřiště v přírodním stylu v MŠ Javorník

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Javorník
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 023 280 1 017 142 915 428 OP Životní prostředí

Obnova zeleně v obci Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
626 938 625 200 468 900 OP Životní prostředí

Optimalizace výroby výsekových nástrojů a vnitropodnikových systémů prostřednictvím využití moderních informačních systémů

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
EUROFORM Group, s.r.o.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 319 848 1 319 848 787 098 OP Podnikání a inovace

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horňácko a Ostrožsko

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
750 000 750 000 635 712 OP Technická pomoc

Pořízení dopravního prostředku vhodného pro přepravu potravin

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Horňácká farma s.r.o.
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
627 900 627 900 376 740 Program rozvoje venkova

Pořízení lesnické techniky

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
NL Aktiv s.r.o.
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
112 500 112 500 67 500 Program rozvoje venkova

Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGROLIP, a.s.

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 306 466 2 347 500 1 056 375 OP Životní prostředí

Pořízení traktoru včetně příslušenství pro Lesy Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Lesy Suchov, příspěvková organizace
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
912 750 912 750 547 650 Program rozvoje venkova

Pozrime sa cez hranice z výšky

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Mesto Myjava
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 711 000 1 711 000 1 454 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Prezentace firmy EUROFORM Group s.r.o. v zahraničí

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
EUROFORM Group, s.r.o.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 480 000 1 480 000 592 110 OP Podnikání a inovace

Přihraniční sportovně-kulturní areály

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 188 000 4 188 000 3 560 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Přírodní výuková zahrada u ekocentra Karpaty

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 165 000 2 165 000 1 993 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Přístavba WELLNESS CENTRA Hotelu Filipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
NATURO-PROMENANTE, s.r.o.
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
9 437 500 9 437 500 1 839 858 ROP NUTS II Jihovýchod

Realizace komplexu opatření k úsporám energií - rekonstrukce objektu nákupního střediska Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Ing. Alena Švihelová
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 338 148 2 338 148 1 432 000 OP Podnikání a inovace

Realizace protierozních opatření v k.ú. Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Šumárník, o.p.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
5 122 257 4 848 360 4 363 524 OP Životní prostředí

Realizace prvků ÚSES k.ú. Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Šumárník, o.p.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
16 396 701 16 245 644 16 245 644 OP Životní prostředí

Rekonstrukce a dostavba farmy dojnic Lipov - objekt č. 2 - Rekonstrukce K-96 na porodnu

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 800 000 2 800 000 1 084 050 Program rozvoje venkova

Rekonstrukce posklizňové linky a dostavba skladu obilí 2 955 tun

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
7 900 000 7 900 000 3 124 380 Program rozvoje venkova

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
384 265 368 354 276 265 OP Životní prostředí

Revitalizace zeleně v obci Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 772 005 1 757 141 1 317 855 OP Životní prostředí

Rozšíření RBC 3 Hájová - Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
927 928 866 778 866 778 OP Životní prostředí

Rozšíření výroby firmy EUROFORM Group

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
EUROFORM Group, s.r.o.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
7 510 000 7 510 000 3 755 000 OP Podnikání a inovace

Rozvoj turistickéj infraštruktúry v prihraničnom regióne

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Stará Myjava
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 593 000 3 593 000 3 387 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR

Separace bioodpadů v obci Tasov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Tasov
(Tasov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
997 827 993 087 893 777 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 984 787 2 357 237 2 121 512 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy nákupního střediska v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 293 860 1 682 810 1 514 528 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy obecního domu č.p. 152, Nová Lhota

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 416 861 1 054 801 949 320 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a KD Nová Lhota

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 315 775 947 896 853 106 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 628 334 1 160 066 1 044 059 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v Nové Lhotě čp. 241

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
5 497 282 4 189 920 3 770 928 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti DSP Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Velká nad Veličkou
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 588 371 2 863 831 2 577 447 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Louce

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 215 845 1 488 749 1 339 874 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
798 303 480 200 432 180 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
623 048 474 185 426 766 OP Životní prostředí

Snížení energetické náročnosti objektu TJ Sokol Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Tělocvičná jednota Sokol Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 746 707 1 077 967 970 170 OP Životní prostředí

Snížení produkce jednorázového nádobí v mikroregionu Horňácko

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
DSO
(DSO)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování