Projekty MAS

V rámci iniciativy LEADER byla v letech 2007 – 2013 prostřednictvím MAS Horňácko a Ostrožsko podpořena více jak stovka projektů

Území MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů Hodonín (Jihomoravský kraj) a Uherské Hradiště (Zlínský kraj). Jižní část regionu MAS kopíruje státní hranice se Slovenskem. K významným sídlům regionu patří města Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Hluk a Ostrožská Nová Ves. V jižní části MAS je klíčovým příhraničním centrem Velká nad Veličkou. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský.

Mezi významné tradice MAS patří vinařství a folklór. Území je bohaté na kulturní a přírodních památky, lázeňské lokality a rekreační plochy. Množství turistických tras, cyklotras a naučných stezek předurčuje teritorium MAS k rozvoji cestovního ruchu a díky hranici a dlouhodobým vazbám se Slovenskem také k aktivní přeshraniční spolupráci.

V rámci iniciativy LEADER byla v letech 2007 – 2013 prostřednictvím MAS Horňácko a Ostrožsko podpořena více jak stovka projektů. Podkladem pro realizaci projektů byla i Strategie MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2007 – 2013. 

Úspěšné projekty podpořené v rámci MAS Horňácko a Ostrožsko 2008 - 2010

Úspěšné projekty podpořené v rámci MAS Horňácko a Ostrožsko 2011 - 2013

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem EU pro realizaci projektů na území MAS v tomto programovém období.