Projekty v realizaci

 Projekty podpořené z finančních prostředků EU, u nichž dosud probíhá realizace. 

 

 

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury ATCZ142
KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň

 

  je název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), na kterém spolupracuje DSO Mikroregion Horňácko společně s dalšími partnery na aktivaci přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu. V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny. Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.10.2020. Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu. Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

 Na projektu spolupracují partneři z Rakouska:

·         Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner

·         Spolek Příroda v zahradě – Verein Natur im Garten – partner 

·         Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství – Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner

 A na české straně:

·         Jihomoravský kraj

·         Jihočeský kraj

·         Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje

·         Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

·         Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko

·         Přírodní zahrada z.s.