Cesta za poznáním

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cesta za poznáním

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola a mateřská škola, Javorník, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
432 870 432 870 367 940 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost