Cyklostezka Louka

V roce 2008 byly uvolněny prostředky z rozpočtu obce na výstavbu cyklostezky vedoucí z Louky do Velké nad Veličkou. Cyklostezka v tomto úseku povede podél řeky Veličky v krásném prostředí. Začíná na konci ulice Kůt a vede nad "Hrubou dolinou" až po zahradu u Hrdličkového. Smyslem díla je vybudování komplexu cyklostezek spojujících regiony Veselsko - Ostrožsko - Horňácko až na hranice se Slovenskou republikou. Stezka je dvouproudová obousměrná v šířce 3m. Povrch cyklostezky je asfaltobetonový AB tl. 50 mm., v horní části vede kanál odvádějící povrchovou vodu. Celková délka cyklostezky je asi 360 m.

Cyklostezka Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 919 469 1 753 000 1 753 000 Státní fond dopravní infrastruktury