Doplnění separace odpadů v obci Louka

Předmětem projektu je doplnění separace odpadů vyprodukovaných občany obce Louka. Projekt předpokládá nákup drtiče zbytků z údržby zeleně a nádob na separaci papíru, plastů a skla. Jejich odvoz umožní vyčlenit podstatnou část odpadu, který nyní končí ve směsném komunálním odpadu nebo se jeho likvidace řeší nepřípustným způsobem. V rámci projektu se předpokládá pořízení drtiče větví, 2 kusů nádob o objemu 1100 litrů na separaci papíru, 2 kusů nádob o objemu 1100 litrů na separaci plastů a 1 kusu nádoby o objemu 1100 litrů na sklo.

Doplnění separace odpadů v obci Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
692 120 692 120 585 319 OP Životní prostředí