Hledáme klíče k vědění s využitím moderních ICT

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Hledáme klíče k vědění s využitím moderních ICT

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 619 886 1 376 886 1 376 886 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost