JOB4TECH

Projekt vychází z potřeb trhu práce v JMK specifikovaných zaměstnavateli, úřady práce, školami v JMK a přímo reaguje na Regionální inovační strategii JMK 3. Základním cílem projektu je zlepšení technických kompetencí a dovedností žáků základních škol a zvýšit jejich zájem o studium přírodovědných a technických oborů. K tomu budou inovovány ŠVP formou implementací vytvořených metodik a forem vzdělávání. Pro přiblížení technických oborů žákům budou realizovány řízené besedy, exkurze do firem s novými technologiemi, praktická cvičení apod. K seznámení se s moderními metodami výuky pedagogických pracovníků bude zorganizován studijní pobyt do vzdělávacího centra ve Florencii.

JOB4TECH

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
OHK Hodonín
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 538 714 3 538 714 3 007 907 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost