Komunitní kompostárna Louka

Předmětem projektu je zřízení komunitní kompostárny pro obec Louka. Plánovaná roční kapacita komunitní kompostárny činí 305 tun. Na komunitní kompostárnu budou sváženy rostlinné zbytky z údržby veřejné zeleně a ze zahrad občanů obce Louka. Zde bude provedeno jejich zpracování a výsledný kompost bude z převážné většiny využit ke hnojení zemědělské půdy a zbylá část bude opět použita pro údržbu veřejných prostranství a zeleně v obci. V rámci projektu bude pořízeno také 300 kusů kompostérů o objemu 720 litrů pro občany obce Louka.

Komunitní kompostárna Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 301 870 3 301 870 2 806 590 OP Životní prostředí