Lesnická technika pro hospodaření obce Hrubá Vrbka

Lesnická technika pro hospodaření obce Hrubá Vrbka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Hrubá Vrbka
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
450 000 450 000 224 941 Program rozvoje venkova