Lesnická technika pro hospodaření obce Louka

Lesnická technika pro hospodaření obce Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
210 000 210 000 103 855 Program rozvoje venkova