Lipov - hydrogeologický průzkum

Předmětem zakázky je provedení hydrogeologického průzkumu zahrnujícího vybudování posilových zdrojů podzemní vody LP1 a LP 2 pro veřejný vodovod, který je v majetku a správě Svazku Lipov, Louka.

Lipov - hydrogeologický průzkum

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
773 823 772 775 695 497 OP Životní prostředí