Modernizace lesnické techniky pro prvotní zpracování dřeva ekologickými technologiemi

Modernizace lesnické techniky pro prvotní zpracování dřeva ekologickými technologiemi

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Jiří Prášek, s.r.o.
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 000 000 400 000 1 982 292 Program rozvoje venkova