Modernizace ZŠ Louka

Předmětem projektu je modernizace objektu základní školy (1. stupeň) v obci Louka a inovace výuky. Modernizace zázemí a vybavení školy je jedním z předpokladů zvýšení kvality výuky (tělesné výchovy, přírodních věd, výpočetní techniky) prostřednictvím zavedení moderních interaktivních vyučovacích prvků. Cílovou skupinou projektu jsou všichni žáci školy, kteří budou pořízené vybavení a výpočetní techniku používat. Venkovní hřiště a tělocvična budou využity i pro potřeby mimoškolních aktivit (sportovní kroužky). Důvodem modernizace je nevyhovující stávající stav interiéru školy a zastaralé vybavení tělocvičny a učebny přírodopisu a zastaralé výpočetní techniky. Žadatelem v projektu je obec Louka, realizátorem ZŠ Louka, jejímž je obec zřizovatelem.

Modernizace ZŠ Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 493 597 2 493 597 2 060 009 ROP NUTS II Jihovýchod