Na běžkách, na kole i pěšky

Záměrem tohoto projektu je technické zhodnocení stezek pro lyžaře v regionu Bílých Karpat, katastrální území Nová Lhota. Projekt obsahuje tyto aktivity: pořízení rolby pro údržbu lyžařských tratí, vybudování turistických směrovek pro lyžařské trasy, info. tabulí a vydání letáků s vyznačení realizace projektu - turistické mapy. První aktivita projektu spočívá v pořízení stroje pro údržbu běžeckých tratí - rolby. Jedná se o nejmenší typ rolby, určené pro úpravu běžeckých stop nebo ploch s malou rozlohou. Druhá aktivita projektu je zaměřena na umístnění turistických směrovek pro lyžařské trasy. Budou postaveny nové označníky směrující běžkaře k nejvyššímu bodu Jihomoravského kraje kterým je vrchol Čupec 817 m n. m. Poslední aktivitou projektu budou v rámci publicity vytvořeny webové stránky a vydány letáky - turistické mapy s vyznačením udržovaných zimních lyžařských tras a stanovišť NATURA 2000, které na území realizace projektu nacházejí.

http://www.bezky-kolo-pesky.cz/cz/

Na běžkách, na kole i pěšky

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 217 500 4 217 500 3 337 400 ROP NUTS II Jihovýchod