Na cestě k sobě i druhým - čtením a setkáváním se

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Na cestě k sobě i druhým - čtením a setkáváním se

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
308 698 208 698 262 393 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost