Na cestě k sobě i druhým

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Na cestě k sobě i druhým

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace
(Kuželov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
707 415 707 415 601 303 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost