Nákup aplikační techniky na podestýlku

Jedná se o nákup stroje pro snížení amoniaku z chovu drůbeže a zároveň dojde k omezení zápachu.

Nákup aplikační techniky na podestýlku

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Samostatně hospodařící rolníci, spol. s r.o.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 009 299 1 650 000 907 500 OP Životní prostředí