Nový start v Hrubé Vrbce

Nový start v Hrubé Vrbce

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Roman Smetka
(Hrubá Vrbka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 100 000 1 100 000 1 098 058 Program rozvoje venkova