Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů

Projekt má sloužit jako propagace zajímavých míst ve Zlínském, Jihomoravském, Trnavském a Trenčianském kraji. V systému pracuje 9 kamer, které snímají vybraná místa. Postupně budou přidávány další kamery ze zajímavých míst regionu. Kamery jsou navrženy tak, aby byly schopny přiblížit objekty i na velkou vzdálenost, uměly pracovat i ve zhoršených světelných podmínkách, a aby uměly samovolně přecházet po přednastavených trasách.

 http://www.krasybezhranic.eu/

Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 011 000 1 011 000 860 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR