Objevujeme svět - zahrada a hřiště v přírodním stylu v MŠ Javorník

Úpravy stávající zahrady a hřiště MŠ, která je výrazně přetvořena novými prvky v přírodním stylu - úpravy zahrnují odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a části zpevněných povrchů, ošetření vzrostlé zeleně v řešeném území, návrh a popis nových terénních úprav, herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů.

Objevujeme svět - zahrada a hřiště v přírodním stylu v MŠ Javorník

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Javorník
(Javorník)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 023 280 1 017 142 915 428 OP Životní prostředí