Obnova zeleně v obci Suchov

Předmětem projektu je kácení, ošetření, výsadba dřevin a založení trávníků v k. ú. Suchov.

Obnova zeleně v obci Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
626 938 625 200 468 900 OP Životní prostředí