Optimalizace výroby výsekových nástrojů a vnitropodnikových systémů prostřednictvím využití moderních informačních systémů

Optimalizace výroby výsekových nástrojů a vnitropodnikových systémů prostřednictvím využití moderních informačních systémů

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
EUROFORM Group, s.r.o.
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 319 848 1 319 848 787 098 OP Podnikání a inovace