Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horňácko a Ostrožsko

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje ( SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horňácko a Ostrožsko

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
750 000 750 000 635 712 OP Technická pomoc