Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGROLIP, a.s.

Jedná se o projekt pro snížení emisí amoniaku do ovzduší. Emise budou snížena pomocí nových technologií a to při aplikaci hnoje.

Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGROLIP, a.s.

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 306 466 2 347 500 1 056 375 OP Životní prostředí