Pořízení traktoru včetně příslušenství pro Lesy Suchov

Pořízení traktoru včetně příslušenství pro Lesy Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Lesy Suchov, příspěvková organizace
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
912 750 912 750 547 650 Program rozvoje venkova