Přihraniční sportovně-kulturní areály

Hlavním cílem projektu „Příhraniční sportovně-kulturní areály“ bylo vybudování infrastruktury pro pořádání sportovních, společenských, kulturních a jiných akcí. Vedoucím partnerem projektu se stala obec Nová Lhota, dále se do projektu zapojily obce Brezová pod Bradlom, Kočovce (obě Slovensko) a pak také sdružení Aktivní Horňácko, o. s.

 http://sportujeme-sk-cz.eu/nova-lhota/

Přihraniční sportovně-kulturní areály

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
4 188 000 4 188 000 3 560 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR