Přírodní výuková zahrada u ekocentra Karpaty

Rozšírenie možností environmentálnych vzdelávacích kurzov o inovatívne prvky výučby za účelom rozšírenia vzdelania o prírodných javoch a procesoch, ktoré sú zakotvené priamo vo vzdelávacích plánoch školských zariadení. Nové prvky výrazne rozšíria kvalitu a náplň výučbových programov o atraktívne činnosti čerpajúce z environmentálnej oblasti ‐ materiály, techniky, námety, vybavenie.

Přírodní výuková zahrada u ekocentra Karpaty

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 165 000 2 165 000 1 993 000 OP přeshraniční spolupráce SR - ČR