Realizace komplexu opatření k úsporám energií - rekonstrukce objektu nákupního střediska Velká nad Veličkou

Realizace komplexu opatření k úsporám energií - rekonstrukce objektu nákupního střediska Velká nad Veličkou

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Ing. Alena Švihelová
(Velká nad Veličkou)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 338 148 2 338 148 1 432 000 OP Podnikání a inovace