Realizace prvků ÚSES k.ú. Lipov

Založení prvků ÚSES na celkové ploše 144 733 m2 včetně souvisejících prací a následné péče po dobu jednoho roku po výsadbě.

Realizace prvků ÚSES k.ú. Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
Šumárník, o.p.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
16 396 701 16 245 644 16 245 644 OP Životní prostředí