Rekonstrukce posklizňové linky a dostavba skladu obilí 2 955 tun

Rekonstrukce posklizňové linky a dostavba skladu obilí 2 955 tun

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
AGROLIP, a.s.
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
7 900 000 7 900 000 3 124 380 Program rozvoje venkova