Revitalizace sídelní zeleně v obci Lipov

Předmětem projektu je revitalizace zeleně v k.ú. Lipov. V rámci realizace bude provedeno odstranění a výsadba dřevin a založení trávníků.

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
384 265 368 354 276 265 OP Životní prostředí