Revitalizace zeleně v obci Louka

Předmětem podpory je revitalizace zeleně v obci v k.ú. Louka u Ostrohu. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a založení trávníku.

Revitalizace zeleně v obci Louka

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Louka
(Louka)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
1 772 005 1 757 141 1 317 855 OP Životní prostředí