Rozšíření RBC 3 Hájová - Lipov

Předmětem podpory je zvýšení funkčnosti regionálního biocentra RBC 3 Hájová v k.ú. Lipov. V rámci akce bude provedena příprava půdy pro výsadbu, samotná výsadba dřevin včetně ochrany proti zvěři a následné péče. Část plochy bude zatravněna.

Rozšíření RBC 3 Hájová - Lipov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
927 928 866 778 866 778 OP Životní prostředí