Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Suchov

Předmětem projektu je zateplení stavby o 2 NP v rozsahu: výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy.

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Suchov

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Suchov
(Suchov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
3 984 787 2 357 237 2 121 512 OP Životní prostředí