Snížení energetické náročnosti budovy nákupního střediska v Lipově

Předmětem projektu je realizace opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu nákupního střediska v Lipově ve vlastnictví obce Lipov. Budova byla postavena v roce 1980. Jedná se o samostatně stojící přízemní zděnou budovu, z malé části podsklepenou, postavenou na přibližně obdélníkovém půdorysu.

Snížení energetické náročnosti budovy nákupního střediska v Lipově

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Lipov
(Lipov)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 293 860 1 682 810 1 514 528 OP Životní prostředí