Snížení energetické náročnosti budovy obecního domu č.p. 152, Nová Lhota

Projekt řeší snížení energetické náročnosti stávající budovy obecního domu č.p. 152.

Snížení energetické náročnosti budovy obecního domu č.p. 152, Nová Lhota

více o projektu >

Příjemce dotace (místo realizace)
obec Nová Lhota
(Nová Lhota)
Celkové náklady Celkové uznatelné nák. Celková výše podpory Zdroj financování
2 416 861 1 054 801 949 320 OP Životní prostředí